Anlægsansvarlig

Stillingsbeskrivelse

 

 • Bestille banelinier og lignende

 • Efterse koste og andre baneredskaber, herunder bestille nye efter behov

 • Åbne for vand, tænde for strøm, og opfylde varmtvandsbeholder i klubhuset

 • Kontrollere vandingsanlæggene

 • Afholde arbejdsdag, inklusiv forplejning, forud for standerhejsning

 • Efterse baner og hegn jævnligt mhp. reparation

 • Efterse baner og udearealer generelt mhp. fjernelse af ukrudt

 • Bestille grus til baner

 • Nedtage net og ophænge dem i klubhusets omklædningsrum

 • Lukke for vand, slukke for strøm, og tømme varmtvandsbeholder i klubhuset

 • Gøre klubhuset vinterfast, herunder hælde frostvæske i toiletter og afløbsrør

 • Aflæse vandmåler og indberette forbrug til Samn Forsyning

 • Inspicere anlægget regelmæssigt hele året rundt

 

(stillingen tiltrædes snarest muligt, og senest i umiddelbar forlængelse af Generalforsamlingen ultimo oktober 2022)