Kasserer

Stillingsbeskrivelse

 

 • Varetage økonomien i Brædstrup Tennisklub

 • Holde regnskab med indtægter og udgifter, herunder sørge for opkrævning og betaling

 • Udfærdige årsbudget fremadrettet og årsregnskab bagudrettet

 

 • Foretage lønindberetning til SKAT

 • Foretage medlemsindberetning til DGI

 • Ansøge om kommunal medlemstilskud

 • Ansøge om kommunal kursustilskud

 • Ansøge om kommunal aktivitetstilskud

 • Afregne løn til rengøring, junior- og seniortræning

 • Ansøge om kommunal lokaletilskud

 • Foretage indberetning af tilskudsregnskab

 • Foretage indberetning af feriepenge

 • Afregne A-skat, AM-bidrag og feriepenge

 • Udfærdige revisorunderskrevet årsregnskab til fremlæggelse ved generalforsamling

 • Søge kommunal refusion af driftsudgifter

 • Foretage indberetning af el/vand forbrug

 

(stillingen tiltrædes i umiddelbar forlængelse af Generalforsamlingen ultimo oktober 2022)