Boldmaskine

Med hjælp fra Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje under Horsens Kommune, har Brædstrup Tennisklub fået mulighed for at investere i en smart lille boldmaskine, Spinfire Pro 2 (v2).

Denne boldmaskine er udviklet i Australien. Der er tale om en lille, kompakt og ikke mindst robust maskine, med store hjul og et solidt justerbart håndtag, hvilket letter transporten heraf til og fra banen. Der medfølger desuden en lille fjernbetjening, til brug undervejs i træningen.

Maskinen kan rumme op til 150 tennisbolde, som kan sendes afsted i et interval på 2-15 sekunder, med en hastighed af 32-130 km/t. Den kan blandt andet indstilles til horisontal breddespils træning, vertikal dybdespils træning, eller en kombination heraf, med opnåelse af en uforudsigelig, mere realistisk og udfordrende træningsoplevelse.

Anvendelse

 

 • Obs! Boldmaskinen må kun anvendes i tørt vejr, og på en tør bane.

 • Boldmaskinen har sin faste plads i kvindernes omklædningsrum, hvor den til enhver tid skal være låst og tilsluttet strømkablet. Forud for anvendelse, fjernes strømkablet fra maskinen ved samtidigt at trykke på "Push" knappen, som er placeret umiddelbart over strømtilslutningsstedet.

 • Den hvide boldkurv skal være placeret ned over boldmaskinen, med bunden i vejret, ved transport og opbevaring. Ved anvendelse af boldmaskinen, vendes boldkurven, hvorved bunden af kurven kan klikkes fast på toppen af maskinen.

 • Ved transport trækkes håndtaget i bunden af boldmaskinen ud, hvorefter maskinen løftes, indtil hjulene kan bære maskinen fremad.

 • Såfremt boldmaskinen skal løftes, må dette kun gøres via håndtagene, som er placeret øverst på for- og bagsiden af maskinen.

 • Hovedafbryderen, som er placeret nederst i kontrolpanelet (på bagsiden af boldmaskinen), skal stå på "O" (i midten) ved transport samt opbevaring, og "Internal Battery" (til venstre) ved anvendelse.

 • Boldmaskinen placeres centralt på tennisbanens baglinie. Obs! Gå aldrig ind foran boldmaskinen, med mindre du er placeret på den anden side af nettet (mere end 7 meter fra maskinen).

 • Der må kun benyttes Wilson Trainer tennisbolde til boldmaskinen. Disse bolde er at finde i de to spande, der også har sin faste plads i kvindernes omklædningsrum. Ved anvendelse er det vigtigt, at alle bolde indsamles både inden- og udenfor banen, samt at de børstes for grus og løv, førend de placeres i maskinens boldkurv. Obs! Der må ikke påfyldes bolde, mens maskinen er i gang, da der herved er risiko for, at bolde kan sætte sig fast i fødemotoren.

 • Boldmaskinen tændes og slukkes ved at holde "Power" knappen inde i 3 sekunder.

 • Via "Menu" knappen, med anvendelse af "Up" og "Down", samt "Left" og "Right", kan følgende justeres: "Interval", hvor ofte boldene bliver skudt ud fra maskinen (0 - 20, med 20 værende det hurtigste); "Ball Speed", hvor hurtigt boldene sendes afsted fra maskinen (0 - 20, med 20 værende det hurtigste), og "Spin", tilføjelse af slice eller topspin (-10 - +10, hvor -10 er højeste niveau af slice, mens +10 er højeste niveau af topspin). Justeringen afsluttes ved igen at trykke på "Menu" knappen.

 • "Elevation", hvor højt boldene bliver skudt ud fra maskinen (0 - 200, med 200 værende det højeste), kan justeres via "Up" og "Down".

 • "Horizontal Angle", hvilken vinkel boldene bliver skudt ud fra maskinen, kan justeres via "Left" og "Right".

 • Boldmaskinen kan undervejs aktiveres og pauseres via "Feed" knappen.

 • Hvis der ikke gøres yderligere, vil boldmaskinen herefter udskyde boldene i "Single Spot", hvor alle bolde vil blive placeret samme sted på banen.

 • Såfremt der ønskes tilfældig dybde på de udskudte bolde, vælges "Vertical" knappen (første tryk aktiverer funktionen, andet tryk deaktiverer funktionen).

 • Såfremt der ønskes tilfældig bredde på de udskudte bolde, vælges "Horizontal" knappen (første til tredie tryk aktiverer funktionen, fra smal til bred, fjerde tryk deaktiverer funktionen). For variation i dybde, vælges desuden "Vertical".

 • Såfremt der ønskes skiftevis udskud af for- og baghånds bolde, vælges "Drill" knappen (første til tredie tryk aktiverer funktionen, fra smal til bred, fjerde tryk deaktiverer funktionen). For variation i dybde, vælges desuden "Vertical".

 • Boldmaskinen har en tilhørende fjernbetjening, til brug undervejs, som er placeret i en lille lomme på bagsiden af maskinen, under kontrolpanelet. Vær opmærksom på ikke at tabe fjernbetjeningen ved transport til og fra banen. Udover de allerede omtalte funktioner, findes der desuden på fjernbetjeningen "Sleep" knappen, som kan sætte maskinen i dvale under boldopsamling for batteribesparelse, samt "Reset" knappen, som nulstiller vertical, horizontal og drill justeringer, og sætter maskinen tilbage til central single spot.

Adgang

 

Adgang til boldmaskinen kan kun erhverves, såfremt man er over 18 år, har betalt et sæsonbidrag på kr. 200 (beløbet overføres til Brædstrup Tennisklub via mobilepay 267066), og har gennemført et kort instruktionskursus.

Boldmaskinen skal bookes forud for enhver anvendelse (vær herunder opmærksom på, at maskinens batteri har en gennemsnitskapacitet på 5 timer):

 • Tennisbane bookes ("Boldmaskine" vælges som makker), og
 • Boldmaskine bookes

 

Obs! Fejlmeldinger på maskinen skal straks meldes til formanden (mobilnr. 22280416), samtidigt med, at der skal sættes en seddel på maskinen.